Foto:

Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Leendert Vriel

HOF VAN TWENTE - Afgelopen maandag ontving mevrouw Pietie Krabbendam-Roobol uit Goor een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Ellen Nauta mocht haar benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het overhandigen van de bijbehorende versierselen gebeurde maandag bij gelegenheid van de jaarlijkse vergadering van vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Hof van Twente. Mevrouw Krabbendam-Roobol is hier actief als coördinator.

Achtergrond
De Stichting Leendert Vriel Hof van Twente ontstond in 2008 als samenvoeging van de Stichting Leendert Vriel Delden en Stichting Leendert Vriel Goor. Voor mensen die niet bekend zijn met de stichtingen Leendert Vriel: deze zetten zich in voor ondersteuning van mensen en hun naasten in de laatste levensfase. De getrainde vrijwilligers worden ingezet om een aantal dagdelen en 's nachts klaar te staan voor deze mensen. De Stichting Leendert Vriel Hof van Twente is zo actief in Goor, Delden, Ambt Delden, Bentelo, Hengevelde, Diepenheim en Markelo.

Zwaar werk
Het ondersteunen van mensen in de laatste levensfase is zwaar werk; de vrijwilligers bieden steun en een luisterend oor in een emotionele tijd. Pietie heeft een achtergrond als verpleegkundige en was ambulance-verpleegkundige voor het Rode Kruis in Goor. Sinds zomer 2007 is zij actief als coördinatrice. Zij staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor cliënten en hun families. Zij vormt de schakel tussen de naaste familie van terminale cliënten, huisartsen, thuiszorgorganisaties en de vrijwilligers die steun bieden. Zij overlegt welke hulp geboden moet worden. Haar betrokkenheid bij de cliënten blijkt uit het feit dat ze ook nog vaak samen met de betrokken vrijwilligers de condoleance of uitvaart bezoekt wanneer deze tijd gekomen is.

Waardering
Naast de werkzaamheden als vrijwilliger voor Leendert Vriel ontplooide Pietie ook nog diverse andere vrijwilligersactiviteiten, onder meer voor een basisschool, de kerk en recentelijk de Scootmobielclub Goor.

Meer berichten