Column: Seks

Foto:

Ik hou u voor het lapje; ik wil het met u over de (gemeente-)politiek hebben, maar als ik daar een kop van maak voor deze column, haakt u waarschijnlijk af. Want de meesten van u vinden (gemeente-) politiek saai en u wantrouwt politici. Sterker, u kent de politieke dames en heren nauwelijks, maar hebt wel veel kritiek op ze, al of niet terecht. Ik wil een lans voor ze breken. Zonder politici zou de wereld nog chaotischer zijn dan ze is. Politici weten dat, want ze merken dat ze soms noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om processen op gang te krijgen of te houden. Soms is het nemen van een beslissing belangrijker dan de inhoud van het besluit.

In de Tubantia van vorige week donderdag (28/11) staat een groot artikel over het EnschedeAkkoord. Het EnschedeAkkoord is een afspraak tussen toen het nieuwe college en "Enschede", zeg maar de inwoners van deze gemeente. In hoofdlijnen staat in het Akkoord dat de gemeenteraad de burgers bij het gemeentebeleid zal betrekken. En daar zit het probleem; we merken er niks van. Er is geprobeerd met behulp van een externe voorzitter de inspraakmotor aan de loop te krijgen, maar dat strandde in goede bedoelingen, hopen papier en het vertrek van de werkgroepvoorzitter, Jan Salverda.

Gelukkig is er een reddende engel, 1Twente, de lokale omroep. Hoe het komt Joost mag het weten, maar 1Twente gaat de participatie van dit college voor haar rekening nemen. Tegen een vergoeding van 75.000 Euro per jaar. Iedereen blij, de raad dat het participatietraject heeft ingevuld en 1Twente dat eindelijk een beetje geld krijgt. Genoeg om te blijven voortbestaan, te weinig om gekheid uit te halen. De omroep gaat daarvoor een politiek programma maken, waarbij iedereen mag meedenken, maar de programmamakers zijn en blijven onafhankelijk, zeggen ze.

En daar zit het eerste probleem al; de omroep wil een onafhankelijk politiek programma en de Enschedese politiek wil een spreekbuis voor het gemeentebestuur. Twee verschillende werelden, maar misschien ontstaat uit deze spanning wel een goed programma. Echte participatie is breder dan dit. Echte participatie is open staan voor de inbreng van de burger in het dagelijks gemeentewerk. Echte participatie is een wezenlijk onderdeel daarvan, zit erin gebakken als het goed is. En daarvoor heb je de drie b's nodig; burger, bestuurder en beambte en de laatste bereik je niet met 1Twente.

Jan Visser

Meer berichten
 
Auto zoeker