Shutterstock.com
Shutterstock.com (Foto: Shutterstock.com)

Hengelo wil eigen vastgoed een stuk duurzamer maken

HENGELO - Energie besparen en duurzamer werken heeft een hoge prioriteit voor de gemeente Hengelo. Het nieuwe stadskantoor is al een heel duurzame locatie, maar andere panden en objecten zijn nog een stuk minder duurzaam. De gemeente wil nu gaan investeren om dit te verbeteren.

De gemeente Hengelo heeft de ambitie om al het 'strategisch vastgoed' binnen drie jaar het energielabel A te kunnen geven. Het gaat hierbij om panden zoals de wijkgebouwen, gymzalen en sporthallen. Nu heeft al een derde van de gemeentelijke panden het A-label.

Onderbouwing
Het verbeteren van het energielabel van dit soort panden draagt niet alleen bij aan lagere energielasten, maar het zorgt ook voor een vermindering van CO2-uitstoot. De ambitie is om panden uiteindelijk zo klimaatneutraal mogelijk te realiseren en in te zetten.

Groter project
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt nu voor om 1,5 miljoen euro te investeren voor het verduurzamen van de panden. Deze investering zal dan gedekt worden uit het geld dat via de kadernota beschikbaar is gesteld. Wanneer de energiebesparingen gerealiseerd worden kan ook dit bespaarde geld weer geïnvesteerd worden in de duurzame ambitie.

Veel te doen
Het verduurzamen van de panden vergt wel een langere adem. De te nemen maatregelen worden dan namelijk opgenomen in de onderhoudsplanning voor de komende jaren. In praktische zin zou dat bijvoorbeeld betekenen dat bijvoorbeeld een dak pas betere isolatie krijgt wanneer het aan vervanging toe is, of enkele jaren eerder. Een dak van twee jaar oud zou bijvoorbeeld nog niet vervangen worden. Wel zijn andere besparingen relatief snel een eenvoudig te realiseren. Zo is de gemeente al begonnen met het vervangen van de oude verlichting door duurzamer LED-verlichting. Onder meer in de sporthallen Veldwijk, Weusthag en Hasseler Es en in parkeergarage De Beurs. Dit zijn ook maatregelen die ondernemers, organisaties en inwoners zelf ook relatief eenvoudig uit kunnen voeren om zo veel energie te besparen.

Meer berichten