Foto:

Plan Bornsche Maten nu geactualiseerd

BORNE - De gemeente Borne heeft het Masterplan Bornsche Maten weer geactualiseerd. In 2004 werd het plan vastgesteld, maar door nieuwe ontwikkelingen is het nodig om het te updaten.

De gemeente actualiseert regelmatig plannen als gevolg van nieuwe inzichten, gewijzigd beleid, verandering in de ontsluiting en bij aanpassing van het aantal woningen. De geactualiseerde versie is dinsdag 19 november vastgesteld door het college van B&W. In het Masterplan Bornsche Maten wordt in grote lijnen weergegeven hoe invulling wordt gegeven aan de nieuwste wijk van Borne. Het plan dient als stedenbouwkundig kader voor het bestemmingsplan en heeft geen juridische status. Zoals gebruikelijk kunnen inwoners meepraten om hun mening te geven.

Betere inpassing
Met de nieuwe plangrens wordt gezorgd voor een betere landschappelijke inpassing met een logische overgang naar het landschap. Daarbij is rekening gehouden met de vastgestelde 2300 woningen die gebouwd mogen worden, anders dan de oorspronkelijk geplande 2700 woningen. Bij de nieuwe plangrens is tevens rekening gehouden met kadastrale percelen en de mogelijkheid om drie kleinere buurten in plaats van twee grotere buurten te realiseren. Naast Eschwonen (voormalige werknaam Beekdalwonen) en De Maten (voormalige werknaam Boswonen) wordt de ontwikkeling van de achtste buurt De Horsten mogelijk gemaakt. Het geactualiseerde Masterplan Bornsche Maten is in te zien via www.bornschematen.com/Bornsche-Maten/Downloads-en-links.

Meer berichten