Foto: Kinderboerderij

Wat speelt er op het boerenerf?

HOF VAN TWENTE - Het wel en wee op het platteland vormen het vertrekpunt van de theaterproductie die Platform Stil Leed Hof van Twente en Toneelgroep Jan Vos samen voorbereiden. De voorstelling maakt de overeenkomsten zichtbaar tussen het boerenleven en het leven van andere mensen. Zijn ze in het licht van de grote maatschappelijke veranderingen meer lotgenoten dan ze denken?

Op dinsdag 26 en woensdag 27 november zijn er Keukentafelgesprekken waar iedereen welkom is om zijn of haar ervaringen te delen. De theatermakers nemen de oogst mee in de voorstelling, die medio volgend jaar in première moet gaan op een locatie in de gemeente Hof van Twente. Platform Stil Leed werkt sinds 2015 aan een betere signalering van problemen op boerderijen en andere bedrijven in het buitengebied in Hof van Twente. Met individuele ondersteuning maar ook bijeenkomsten en workshops voor 'erfbetreders' probeert het platform mensen snel(ler) hulp te bieden. Met de theatervoorstelling hoopt het platform behalve boeren ook andere bevolkingsgroepen te bereiken, zoals Wilco Pasman uitlegt. Hij is als beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling namens de gemeente Hof van Twente bij het platform Stil Leed betrokken. "De problemen van boeren staan niet op zichzelf. Daarom willen we graag ook de verbinding leggen met de samenleving. Theater leent zich daar bij uitstek voor. Het is ook de kracht van de voorstellingen van Jan Vos, waarin actuele thema's worden vertaald naar persoonlijke verhalen waarin iedereen zich kan herkennen."

De voorstelling
De theatervoorstelling, waarvoor Jan Veldman de tekst gaat schrijven, draait om de confrontatie tussen een boer en een journaliste. Ze ontdekken gaandeweg dat ze beiden op een dood punt in hun leven zijn aanbeland. Er moet iets gebeuren om de boel weer vlot te trekken, maar wat? Zo staan ze volgens regisseur Jeroen van den Berg symbool voor de grote wereld, die qua klimaat, arbeidsverhoudingen en milieu in een kritieke fase is beland, zonder dat er structurele oplossingen in zicht zijn.

Keukentafelgesprekken
Zo moeten ook de Keukentafelavonden die deze maand worden gehouden voeding bieden aan de nieuwe productie. Iedereen die op het platteland woont, werkt of zich er op een andere manier mee verbonden voelt is daar welkom om zijn of haar ervaringen te delen. Regisseur Jeroen van den Berg van Toneelgroep Jan Vos benadrukt dat de makers vooral als toehoorder aanwezig zijn. "Hoe minder het over het stuk gaat, hoe beter. Wij willen graag weten wat de mensen bezighoudt, of ze nou boer zijn of in de stad wonen. Wat ze aan het platteland in de weg zit, of wat ze er juist zo mooi aan vinden." Wilco Pasman van Platform Stil Leed benadrukt dat niet alleen de theatermakers aan de slag gaan met de opbrengst van de avonden. "We willen als platform zoveel mogelijk boven tafel zien te krijgen. Aan problemen en zorgen, maar ook aan ideeën en oplossingen, groot of klein. Aangedragen door boeren én door andere inwoners, van zowel het buitengebied als de kernen. Daar putten we dan weer uit voor onze plattelandsagenda en het programma biodiversiteit."

Gasten
Elke Keukentafelavond wordt ingeleid door enkele gasten. Op dinsdag 26 november onder meer Hendry van Ittersum projectleider/erfcoach van Stimuland, en op woensdag 27 november naast projectedewerker/erfcoach Babke Roeterdink van Stimuland ook boerin Miranda Noltes-Westerhof uit Beuningen (De Lutte), die recent met drie collega's een petitie startte om aandacht te vragen voor de zorgen in boerengezinnen. Aan de aansluitende gesprekken kan iedere aanwezige deelnemen. Dinsdag 26 november is de Keukentafelavond in 't Esbrook in Deldenerbroek, Schoolstraat 3a Ambt Delden. Op woensdag 27 november bent u welkom in 't Kempke in Wiene/Zeldam, Tankinksweg 4a Ambt Delden. Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Aanmelding is gewenst: w.pasman@hofvantwente.nl

Meer berichten