Foto:

Bornenaren krijgen snel hulp bij financiële problemen

BORNE - Inwoners van Borne met financiële problemen kunnen al in een vroeg stadium hulp krijgen. Hoe eerder mensen ondersteuning krijgen bij hun financiële administratie, hoe beter, aldus de gemeente Borne.

Als deelnemer aan de werkwijze 'Vroeg eropaf' zet ook Borne in op het zo snel mogelijk in contact komen met inwoners met financiële problemen. Hiermee wil de gemeente oplopende schulden en eventuele bijkomende problemen bij inwoners voorkomen.

Eén op de vijf
Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de vijf huishoudens financiële problemen heeft. Hulp zoeken bij financiële problemen blijkt voor veel mensen lastig. Vaak worden financiële problemen verborgen gehouden. Hierdoor ontstaan bijkomende problemen zoals stress, dreigende huisuitzetting en afsluiting van gas, water en licht.

Oplossingen
Met persoonlijke en gerichte begeleiding geeft een deskundige van Wijkracht tips, adviezen en ondersteuning. De inzet is gericht op het vinden van oplossingen. Hierbij wordt niet alleen naar de financiën gekeken, maar ook naar andere terreinen. Het doel is om een gezonde financiële situatie te creëren waar de inwoner zelf verder mee kan. Hoe lang de ondersteuning duurt, verschilt per situatie. Inwoners bepalen zelf of zij ingaan op de aangeboden hulp. Wethouder Kotteman heeft een convenant ondertekend dat vroegsignalering van schulden mogelijk maakt. Hierin is beschreven hoe de gemeente Borne in deze pilot samenwerkt met nutsbedrijven, zorgverzekeraars, het gemeentelijk belastingkantoor en de woningbouwvereniging.

Wijkracht
Professionals van Wijkracht bieden in opdracht van de gemeente Borne de hulp en begeleiding. Wijkracht biedt advies en ondersteuning op verschillende sociale gebieden. Dit zorgt ervoor dat er op meerdere terreinen hulp geboden kan worden. Wijkracht heeft een groot netwerk en schakelt snel met andere organisaties om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Wijkracht is bereikbaar via tel. (088) 945 5722 of via borne@wijkracht.nl. Ook is er iedere vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur een spreekuur in het Kulturhus

Meer berichten
 
Auto zoeker