Extra bijdrage Borne met laag inkomen

BORNE - Gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen kunnen in Borne onder specifieke voorwaarden een extra financiële bijdrage ontvangen.

Wie in Borne woont en langer dan drie jaar onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau heeft kan één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. Cliënten die bekend zijn bij de afdeling Werk en Inkomen en die aan de voorwaarden voldoen, krijgen eind deze maand automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Wie geen uitkering van Werk en Inkomen ontvangt maar bijvoorbeeld een laag salaris op bijstandsniveau heeft, kan ook in aanmerking komen. In dit geval moet u de toeslag zelf aanvragen. De voorwaarden voor deze regeling zijn te vinden op de website www.borne.nl ; zoek hier naar 'inkomenstoeslag'. Deze bijdrage kan helaas niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden; doe dit dus op tijd om het niet mis te lopen.

Meer berichten
 
Auto zoeker