Praat mee over het buitengebied van Hengelo

HENGELO - De gemeente Hengelo nodigt inwoners en belanghebbenden uit om mee te denken over de toekomst van het Hengelose buitengebied. Tot en met 10 oktober kunnen zij op diverse manieren meepraten.

De gemeente organiseert momenteel een internetconsultatie, waarbij men aan de hand van stellingen online mee kan praten over de visie. Deze internetconsultatie volgt op de gebiedsconferentie die in juli plaatsvond. De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie beschrijft wat je op een plek wilt en hoe je dat gaat bereiken. Wie mee wil praten maar niet zo digivaardig is kan op donderdag 26 september naar een inloopbijeenkomst van de gemeente. Deze is van 10.00 tot 12.00 uur in het Proggiehoes (Beckumerschoolweg 38). Medewerkers zijn aanwezig om mensen te helpen bij het invullen van de internetconsultatie.

Meer draagvlak
De gemeente wil inwoners en belanghebbenden ook actiever mee laten praten om zo te komen tot een breed draagvlak. Vroeger werden besluiten genomen door de gemeente, waarna mensen zienswijzen in konden dienen. Een aanpak die soms veel bezwaren oplevert. Bij de nieuwe Omgevingswet draait de gemeente het proces om: de nieuwe omgevingsvisie zal echt samen met de gemeenschap opgesteld worden. De omgevingsvisie voor heel Hengelo bestaat uit tenminste drie deelvisies. De omgevingsvisie Buitengebied is de eerste deelvisie waar de gemeente aan werkt.

Planning
In maart hebben ongeveer 30 gesprekken plaatsgevonden met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Tijdens deze gesprekken zijn ruim 200 vraagstukken opgehaald, vooral over landschap, landbouw en recreatie. De vraagstukken vormden de basis voor het kader dat het college en de gemeenteraad hebben vastgesteld. Aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar wil de gemeente samen met belangstellenden verdieping geven aan een eerste opzet van de omgevingsvisie, waarna het ontwerp voor de omgevingsvisie Buitengebied wordt afgerond.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195121&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195091&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>