GroenLinks bezorgd over giftreinen

HENGELO - Begin juli bleek in Oldenzaal dat een 'op papier' lege goederenwagon aan het lekken was. Vervolgens bleek ook nog dat het een gevaarlijke lading betrof. Voor GroenLinks Statenlid Kees Slingerland aanleiding om er bij het provinciebestuur schriftelijke vragen over te stellen. Hij is bezorgd over dit soort treinen, die van Oldenzaal via Hengelo-Borne-Almelo-Wierden-Rijssen-Holten en Deventer (vice versa) rijden, want het is niet zonder risico's.

De afgelopen jaren zijn ook door GroenLinks wel vaker vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, maar incidenten waren daarvoor weinig aan de orde. Uit het gebeuren in Oldenzaal mag echter wel duidelijk zijn geworden dat transport met goederentreinen, vaak gevuld met gevaarlijke stoffen, niet  altijd zonder risico's is. Daarom stelde GroenLinks vragen over het bevreemdende feit dat de administratie blijkbaar niet op orde was. Hoe kan het dat de desbetreffende wagon 'op papier' leeg zou zijn, terwijl hij gevuld was met zo'n 65.000 liter styreen. Dit betreft een stinkende vloeistof die voornamelijk wordt gebruikt voor de productie van polymeren. Bij verwarming en met contact met licht en met zuurstof is er zowel sprake van brand- als ontploffingsgevaar. Een andere vraag die GroenLinks stelt, heeft betrekking op de verantwoordelijkheid: berust die alleen bij ProRail of heeft de provincie hierin ook een verantwoordelijkheid? Tenslotte stelt Kees Slingerland een vraag over de administratieve facetten: hoe kan het dat de administratie in dit geval niet klopte of gebeurt dit vaker?  

Risicovol
Uit de berichtgeving in de media bleek dat ProRail verder onderzoek zal gaan doen. Volgens Kees Slingerland is een en ander niet zonder risico's. Hij ziet het als volgt: "je moet er toch niet aan denken dat zo'n zogenaamd lege goederenwagon onderweg in een woonwijk, bij een bedrijven- of natuurterrein gaat lekken. Welke gevaren ontstaan er dan voor inwoners, de flora en de fauna, enzovoorts? En kunnen hulpverleners dan tijdig de benodigde hulp bieden bij een eventuele brand".  GroenLinks hoopt uiteraard wel dat dit incident eenmalig is en de afspraken tussen gemeentes, provincie en ProRail goed zijn of zo nodig verbeterd worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker