Meningen over huwelijk en scheiding

TWENTE - Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt het huwelijk een steeds minder centrale rol in het leven van veel Nederlanders. Ze hebben nu ook onderzocht wat men ervan vindt dat bijvoorbeeld steeds meer mensen ongehuwd samenwonen.

Dat meer mensen eerst ongehuwd gaan samenwonen wordt door de overgrote meerderheid (meer dan driekwart van de ondervraagden) als positief gezien. Ruim tweederde vindt overigens ook dat het slecht is dat steeds meer kinderen in een eenoudergezin opgroeien.

Minder huwelijken
Dat er minder huwelijken worden voltrokken vindt de grootste groep overigens niet goed maar ook niet erg. Het wordt gezien als iets wat niet strikt noodzakelijk is. Dat er meer echtscheidingen zijn wordt echter wel door de meerderheid gezien als onwenselijk, vooral als er jonge kinderen bij betrokken zijn.

Geloof
Religie speelt duidelijk een grote rol bij de beeldvorming rondom het huwelijk. Rooms-Katholieken zijn positiever over de ontwikkeling dan bijvoorbeeld Protestanten. Van de Katholieken vindt ruim een tiende de toename van het ongehuwd samenwonen en kinderen krijgen slecht. Bij de protestanten zegt 30 procent de ontwikkelingen geen goede zaak te vinden. Binnen de categorie overig geloof (Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme of anders) is 45 procent tegen deze ontwikkeling.

Steden en dorpen
Verschil tussen stedelingen en niet-stedelingen ziet het CBS overigens niet echt. Zeker wanneer de bevolkingssamenstelling (geloof, leeftijd, achtergrond) worden meegenomen is er nauwelijks verschil. Wel zijn stedelingen minder negatief over de toename van het aantal echtscheidingen. In de stad vindt 72 procent dit een slechte ontwikkeling, daarbuiten ongeveer 80 procent.

Conclusie
Het CBS concludeert dat hoewel het huwelijk inderdaad steeds minder een centrale rol heeft, veel Nederlanders dit geen slechte zaak vindt. Het grootste gedeelte van de Nederlanders zegt echter nog steeds dat het huwelijk een belangrijk teken van toewijding aan een relatie is. De reden dat meer mensen ervoor kiezen ongehuwd samen te wonen zou vooral komen door meer individualisering, maar ook financiële onzekerheid speelt mee.

Meer berichten
 
Auto zoeker