Nationale Geluidshinderdag

TWENTE - Geluidsoverlast is één van de grootste ergernissen voor veel Nederlanders. In ons dichtbevolkte land wonen, werken en leven we immers relatief dicht bij elkaar. Deze nabijheid van anderen is niet altijd gunstig voor de rust. Daarom werd de Nationale Geluidshinderdag in het leven geroepen om hier aandacht voor te vragen. Deze is komende dinsdag, 2 april.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder is één van de organisaties die zich actief inzet voor het terugdringen van geluidsoverlast. De geluidshinderdag is een goed moment om hier bij stil te staan. Ieder jaar is er weer een ander thema; dit jaar staat geluid van bedrijven centraal. Er zijn veel ontwikkelingen op dit vlak voor de komende jaren; door nieuwe milieuwet- en regelgeving. In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De geluidshinderdag is een goed moment om meer mensen en ondernemers te informeren over deze ontwikkelingen.

Grote impact
Geluidsoverlast is een groter probleem dan je wellicht aanvankelijk zou denken. Overlast is namelijk niet alleen een bron van irritatie, maar het kan ook concrete gezondheidsschade opleveren. Zo kan dit zorgen voor een verstoring van de slaap, maar ook hart- en vaatziekten zijn een mogelijk gevolg van geluidsoverlast. Het is dus belangrijk om de overlast in de brede zin terug te dringen.

Nieuwe ontwikkelingen
De geluidsoverlast wordt regelmatig in kaart gebracht door diverse overheden. Zo blijkt uit RIVM-cijfers dat de overlast door verkeer op Rijkswegen en het railverkeer afgenomen is sinds 2000. Dit komt onder meer door meer geluidsschermen, stiller asfalt, stillere spoorconstructie en uiteraard: stillere auto's en treinen. Het wegverkeer is de grootste bron van ergernis, gevolgd door overlast door buren. Ook hier zijn positieve ontwikkelingen te melden; zo zorgt buurtbemiddeling voor een afname van conflicten tussen buren, wat de ervaren overlast terug moet dringen.

Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375497&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195103&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195121&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375496&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949048&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195091&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>