Extra geld voor verruiming Twentekanalen

TWENTE - Het goederenvervoer over water is voor Twente van economisch belang. Er zijn zo'n 45 watergebonden bedrijven, waar ruim 5000 mensen werkzaam zijn. Op jaarbasis passeren er circa 12.000 vrachtschepen die zo'n 7 miljoen ton lading vervoeren.

Regio Twente en provincie Overijssel zijn dan ook blij met een extra investering van 72 miljoen euro vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verdieping van de Twentekanalen die daardoor uitgevoerd kan worden, zorgt ervoor dat grotere schepen de havens en bedrijven aan de Twentekanalen kunnen bereiken. Dit is een impuls voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Eerder werd de aanbesteding van het project stilgelegd. De reden hiervoor was dat bij inspectie bleek dat een deel van de damwanden slechter was dan verwacht en er onzekerheden waren rondom de grondwaterbeheersing. Afgelopen jaren is er door Twentse ondernemers al circa 490 miljoen euro geïnvesteerd in onder andere uitbreiding en nieuwbouw van productielocaties en de bouw van een containerterminal. Het door het ministerie toegezegde bedrag maakt dat deze investeringen geen weggegooid geld zijn. Twente kan een logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Noord- en Oost-Europa blijven door de verruiming van de Twentekanalen.

Meer berichten
 
Auto zoeker