Ideeën gezocht voor nieuw beleid in Hengelo

HENGELO - De gemeente Hengelo wil inwoners graag actiever mee laten praten over het beleid. De gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid en neemt veel besluiten die ingrijpend zijn in de levenssfeer van veel Hengeloërs. Doordat inwoners meepraten over beleid neemt ook het draagvlak hiervoor toe.

De gemeente stelt jaarlijks de kadernota vast; dit is een document dat kijkt naar de financiële positie van de gemeente, maar ook richting geeft aan nieuw beleid, uitgaven en bezuinigingen voor de komende tijd. Kadernota's hebben een looptijd van vier jaar, maar worden wel jaarlijks geactualiseerd aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De gemeente werkt binnenkort aan de versie van 2020-2023. De eerste stap is om te kijken waar de komende jaren extra aandacht en geld nodig is.

Keuzes maken
De gemeente wil inwoners, instellingen, organisaties, verenigingen en anderen graag mee laten praten over hun wensen voor nieuw beleid. De gemeenteraad hoopt zoveel mogelijk goede ideeën te krijgen, waarna zij een keuze kunnen maken welke suggesties voor de komende jaren uitgevoerd zouden kunnen worden. Of een voorstel haalbaar is, hangt natuurlijk wel strikt samen met de beschikbare ruimte. Oftewel, een voorstel met een kleinere investering en een hogere maatschappelijke opbrengst heeft een grotere slagingskans. Begin juni zal de gemeente een goed inzicht hebben over de beschikbare financiële ruimte. Hengelo staat er over het algemeen financieel gezond voor, maar dat is wel een actieve opgave. Zo zijn de uitgaven voor WMO en jeugdzorg relatief groot. De gemeente geeft meer geld uit dan dat er van het Rijk binnenkomt. De gemeente wil daarnaast ook graag investeren in haar duurzame ambitie. Dit alles zorgt ervoor dat de gemeenteraad actief keuzes moet maken.

Praat mee
Hengeloërs kunnen tot 5 april een suggestie indienen. Dit kan via www.hengelo.nl of door te mailen naar communicatie@hengelo.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375497&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195103&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195121&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375496&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949048&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195091&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>