Gebruik ondergrondse containers werpt z'n vruchten af

HENGELO - De meest recente ervaringscijfers laten zien dat Hengeloërs goed op weg zijn als het gaat om afval inzamelen. Met de verwachting van zo'n 75kg afval per persoon per jaar in 2019 is de landelijke doelstelling gehaald! De invoering van Diftar en het gebruik van ondergrondse containers hebben een sterke verandering teweeg gebracht.


De cijfers laten een positief beeld zien. In 2017 gooide de Hengeloer nog 121kg afval per persoon weg. Naar verwachting zal dat gewicht in 2019 zijn gedaald naar 75kg per persoon. De gemeente Hengelo benoemt de invoering van Diftar en het gebruik van ondergrondse containers als belangrijkste maatregelen. Doordat men het afval zelf wegbrengt is er meer bewustwording over de hoeveelheid afval van een huishouden, is de gedachte hierachter. Ook afvalverwerkingsbedrijf Twence meldt in haar rapportages een flink lager aanbod aan restafval over juli en augustus. Vanaf dat moment zijn in vrijwel heel Hengelo de grijze containers ingenomen en brengt men het restafval zelf naar de ondergrondse container.

Landelijke doelstelling
Het vooruitzicht voor 2019 past goed in de landelijke doelstelling die is gesteld voor 2020. Deze schrijft voor dat in 2020 elke persoon niet meer dan 100kg restafval per jaar aanbiedt. Hiermee moet de totale hoeveelheid restafval sterk afnemen en onder controle blijven, waarmee we het milieu zo veel mogelijk sparen. Er is in de loop der jaren al veel winst behaald. Voor de invoering van Diftar brachten we nog gemiddeld 239kg afval per jaar weg! Het Diftar-beleid heeft hier een flinke verandering in aangebracht, en ook de ondergrondse containers hebben effect.

Kosten
Wel zullen in 2019 een aantal kosten omtrent afvalinzameling veranderen. De gemeente laat weten genoodzaakt te zijn om het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing iets te verhogen. De reden hiervoor zijn de hogere kosten die de gemeente moet betalen voor het verwerken van dit afval, en de lagere vergoeding voor papier en verpakkingen. De kosten voor het gebruik van een keuzecontainer zal in 2019 iets dalen. In totaal is de afvalstoffenheffing sinds 2011 sterk gedaald, net als de hoeveelheid restafval.

Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375497&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195103&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195121&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375496&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949048&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195091&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>