Foto: Tabitha Sijnja

Gemeenten hebben grip op schoolverzuim

OLDENZAAL - De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland hebben steeds beter grip op schoolverzuim. De gemeenten werken al enkele jaren samen om onder meer het verzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

Het terugdringen van schoolverzuim - oftewel, het spijbelen of anderszins ongeoorloofd thuisblijven - is een belangrijke prioriteit. Aanhoudend verzuim kan immers leiden tot uitval, waardoor leerlingen jaren over moeten doen, niet slagen voor examens of zonder diploma de school verlaten. Dit heeft dan weer directe gevolgen voor hun verdere schoolloopbaan: zonder diploma kun je immers ook niet naar het hoger onderwijs en zonder hoger onderwijs is je kans op een goede baan kleiner, zo is de gedachte. Veel verzuim heeft echter een achterliggende oorzaak, zoals problemen thuis of gezondheidsklachten. Door de achterliggende oorzaak aan te pakken, voorkomt men verzuim. In Oldenzaal waren afgelopen schooljaar 29 voortijdig schoolverlaters, wat het jaar ervoor nog 36 was.

Preventie
De gemeenten doen dit ook samen met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, op zowel lokaal als regionaal niveau. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie (HAVO/ VWO/ MBO-niveau 2 diploma) te laten behalen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Ieder jaar leggen de gemeenten met een Regionale Meld en Coo¨rdinatiefunctie (RMC) verantwoording af aan het Ministerie van OC&W over het te voeren beleid rondom voortijdig schoolverlaters. Leerplichtambtenaren van het RMC zetten zich in om schoolverzuim te voorkomen.

Goed resultaat
Door deze preventieve aanpak zijn de Noordoost Twentse gemeenten in staat gebleken om het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016-2017 verder terug te dringen. Wanneer jongeren hun opleiding voortijdig bee¨indigen begeleidt het RMC ze samen met ketenpartners richting onderwijs/arbeidsmarkt of een passend (zorg)traject. Aantal voortijdig schoolverlaters succesvol begeleid door het RMC:

Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375497&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195103&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195121&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375496&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949048&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195091&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhengelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=755" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>